Poznati muzičari

Lista najpoznatijih muzičara može se sastojati od stotina pa čak i hiljada imena i prezimena i obuhvatiti različite epohe, zemlje i kontinente. A sam koncept „muzičara“ značajno proširuje spektar izbora među kompozitorima, dirigentima, tekstopiscima i izvođačima. Pa ko se može nazvati velikim muzičarem? Onaj čija se djela citiraju i reprodukuju i nakon stoljeća? Ili onaj koji je uveo novine i proširio granice ljudi svesnost? Ili se možda status poznatog muzičara može dodijeliti nekome ko nije prešutio značajne probleme društva i pokušao svojim radom promijeniti život na bolje? Kako se tačno meri slava: zarađeni milioni, veličina armije fanova ili broj preuzimanja pesama na internetu? Pripremili smo za vas listu najpoznatijih ličnosti koje su na ovaj ili onaj način uticale na istoriju muzike i svetske kulture uopšte.