klavijature

Muzički instrumenti sa klavijaturama uključuju sve instrumente koji imaju klavijaturu za klavir ili orgulje. Najčešće, u modernoj interpretaciji, klavijature označavaju klavir, klavir, orgulje ili sintisajzer. Osim toga, ova podgrupa uključuje čembalo, harmoniku, melotron, klavikord, harmonij.