mesing

Kod duvačkih instrumenata zvuk se stvara usled vibracije strujanja vazduha u šupljini muzičkog instrumenta. Vjerovatno su ovi muzički instrumenti među najstarijim, uz udaraljke. Način na koji muzičar izduvava vazduh iz usta, kao i položaj njegovih usana i mišića lica, koji se naziva embušur, utiče na visinu i karakter zvuka duvačkih instrumenata. Osim toga, zvuk se reguliše dužinom zračnog stupa pomoću rupa u tijelu, ili dodatnih cijevi koje povećavaju ovaj stup. Što više zraka putuje, zvuk će biti niži. Razlikovati drveni i mesing. Međutim, ova klasifikacija govori, prije, ne o materijalu od kojeg je instrument napravljen, već o povijesno utvrđenom načinu sviranja. Drveni duvači su instrumenti čija visina je kontrolisana rupama u telu. Muzičar zatvara rupe prstima ili ventilima određenim redoslijedom, naizmenično ih mijenjajući tokom sviranja. Duvači mogu biti i metalni flaute, i cijevi, pa čak i a saksofon, koji nikada nije napravljen od drveta. Osim toga, uključuju flaute, oboe, klarinete, fagote, kao i drevne šalove, gramofone, duduke i zurne. U duvačke instrumente spadaju oni instrumenti čija se visina zvuka reguliše dodatnim mlaznicama, kao i muzičarevom ugradnjom. Limeni instrumenti uključuju rogove, trube, kornete, trombone i tube. U posebnom članku - sve o duvačkim instrumentima.