Idiofoni

Idiofon (od grč. Ἴδιος - njegov + grč. Φωνή - zvuk), ili nečistoća - muzički instrument, izvor zvuka u kojem tijelo instrumenta ili njegov dio ne mora zvučati preliminarnu napetost ili kompresiju (rastegnuta struna ili struna ili membrane istegnute žice). Ovo je najstarija vrsta muzičkih instrumenata. Idiofoni su prisutni u svim kulturama svijeta. Izrađuju se uglavnom od drveta, metala, keramike ili stakla. Idiofoni su sastavni dio orkestra. Dakle, većina šok muzičkih instrumenata pripada idiofonima, sa izuzetkom bubnjeva sa membranama.