perkusija

udaraljke - udaraljke i muzičke instrumente za buku koji nisu uključeni u set standardnog kompleta bubnjeva ili glavnih bubnjeva orkestra. Takvi instrumenti igraju važnu ulogu, stvarajući posebno raspoloženje i raznolikost u ritmu dijela i cijele kompozicije u cjelini. Zvukovi zvona, buka zvečke, kastanjeta i tambura - bez toga je nemoguće zamisliti modernu muziku. Etničke udaraljke, koje uključuju takve etničke udaraljke kao što su tamburaši, bongosi, marakasi, drvene kašike, kastanjete, imaju ogroman uticaj na samoopredeljenje mnogih naroda, stvarajući njihov identitet.

    Ništa nije pronađeno!

    Žao nam je, ali ništa odgovaraju pojam. Pokušajte ponovo s nekim drugim ključnim riječima.