niz

Violina, gitara, violončelo, bendžo su svi žičani muzički instrumenti. Zvuk u njima nastaje zbog vibracije istegnutih žica. Postoje gudale i trzale žice. U prvom, zvuk dolazi od interakcije gudala i žice - trenje kose gudala uzrokuje da struna vibrira. Na ovom principu rade violine, violončela, viole. Trkački instrumenti zvuče zbog činjenice da sam muzičar svojim prstima, ili plektrumom, dodiruje žicu i čini je da vibrira. Gitare, bendžosi, mandoline, domre rade upravo na ovom principu. Imajte na umu da se ponekad neki instrumenti na gudalu sviraju trzaljkama, postižući nešto drugačiji tembar. Takvi instrumenti uključuju violine, kontrabase i violončela.