Choirs

Mnogi ljudi u našoj zemlji hor povezuju sa školom ili crkvom. Ili uopće ne uzrokuje. Popunjavamo praznine u muzičkom obrazovanju i pričamo o horskim sastavima koje treba slušati barem zbog pristojnosti.